Novinky

V nedávném vydání Enviro magazínu vyšel článek o společnosti AGRO-EKO spol. s.r.o. popisující technologii zpracování biologicky rozložitelného odpadu, úspěchy v mezinárodní spolupráci a také získaný certifikát EU ETV. V současnosti se na Slovensku využívá více než polovina z veškerých prodaných aerobních fermentorů EWA. Celý článek viz. příloha

Aerobní fermentor EWA získal evropskou certifikaci pro zpracování vedlejších živočišných produktu podle nařízení EK 1069/2009. Ověření hygienizace a kapacity je uveřejněno na stránkách EU a jejím získáním je technologie AGRO-EKO zařazena do BAT. Blíže viz https://iet.jrc.ec.europa.eu/etv/ewa-fermenter

Aerobní fermentor EWA byl úspěšně odzkoušen v Tel Avivu pro zpracování digestátu z izraelské technologie ArrowBio, zpracující směsný komunální odpad tříděním a vodní gravitační separací podsítného s využitím biologické složky na bioplynové stanici. Certifikovaný výrobek z EWA zn. AEFUEL bude uplatněn při stavbě třidírenských linek v EU, nejdříve v...

AGRO-EKO se zúčastnilo veletrhu Envitech v Brně. Ve dnech 14. - 18.9.2015 se uskutečnil MSV (Mezinárodní strojírenský veletrh), jehož součástí byl i mezinárodní veletrh Envitech, zaměřený na techniku pro tvorbu a ochranu životního prostředí. Po zrušení veletrhu EnviBrno, který se pravidelně až do roku 2014 konal v dubnu, se veletrh Envitech stal...