Provoz a řízení procesu

Pracovní cyklus aerobního fermentoru řídí průmyslový počítač. Jeden pracovní cyklus sestává ze 3 nebo 4 časově oddělených fází, podle požadovaného finálního výrobku. Z pohledu obsluhy může jít o režim ruční, automatický a poloautomatický.. Teplota zakládky se měří clonou speciálních teploměrů, které svým provedením odpovídají specifickému prostředí fermentoru. Vedle teploty zakládky se měří teplota vnějšího prostředí. Aktuální hodnoty se zaznamenávají a vyhodnocují počítačem. Řídící program spouští aeraci a překopávání při dosažení předem nastavených hodnot nebo mohou tyto funkce být spouštěny pracovníkem obsluhy při tzv. ručním režimu.

Obsah kyslíku klesá, protože je spotřebováván. Naproti tomu stoupá obsah oxidu uhličitého, který je konečným metabolitem aerobní oxidace uhlíkatých substrátů (Krebsův cyklus). Přes vzdušnící injektory umístěné uvnitř pracovního prostoru fermentoru probíhá nucená ventilace zakládky. Do zakládky se vhání čerstvý vzduch a současně je evakuován vzduch s obsahem vodní páry. Optimální provzdušňování zakládky je předpokladem pro průběh fermentace v aerobních podmínkách. V případě, že aerace nezabezpečí dostatečný přísun vzdušného kyslíku, je spuštěno překopání zakládky. Tím dojde k žádoucímu nakypření a převrstvení zakládky za současné výměny plynů v pracovním prostoru fermentoru. Po překopání je zakládka opět dostatečně porézní a kompostování probíhá v aerobním prostředí. 


Aerobní fermentory je možno provozovat samostatně, ale výhodnější je tzv. skupinové nasazení, kde jsou instalovány minimálně dva fermentory. Provoz v tomto uspořádání je efektivnější, zejména s ohledem na využití pracovní doby obsluhy, využití obslužných strojů a v případě instalace rekuperace, je možné využít také odpadní teplo získané z odplynu fermentoru.ext... -> připsat k záložce principu zpracování

Hydraulické válce a dvojčinné páky k překlápění kyvných segmentů
Hydraulické válce a dvojčinné páky k překlápění kyvných segmentů
Hydraulická jednotka s elektronickým snímáním tlaku, teploty a oleje
Hydraulická jednotka s elektronickým snímáním tlaku, teploty a oleje
Nerezový pracovní prostor se vzdušnícími a teploměrnými tyčemi a 36 kyvnými segmenty
Nerezový pracovní prostor se vzdušnícími a teploměrnými tyčemi a 36 kyvnými segmenty
Sídlo: AGRO-EKO spol. s r.o. Elektrárenská 66, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí, Česká republika
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!