Výroba a servis převedena na RPS Ostrava a.s.

01.11.2019

Dne 1.11.2019 byla převedena výroba a servis EWA na nový subjekt RPS Ostrava a.s. Stalo se tak na základě Smlouvy o spolupráci. Do firmy RPS Ostrava a.s. přešli vybraní pracovníci zajišťující servis stávajících fermentorů EWA a BEWA.