Proces čištění

Proces čištění vzdušniny v námi vyvinutém zařízení je třístupňový s možností využití jednoho až tří stupňů v závislosti na intenzitě pachové zátěže čištěné vzdušniny.

1. stupeň - předčištění

Přiváděná vzdušnina prochází vstupní komorou naplněnou velmi jemnou mlhou vytvářenou vzduchovými rozprašovacími tryskami. Zde dochází k jejímu ochlazování, vymývání a kondenzaci, značná část pachových látek odchází v kondenzátu, což zásadním způsobem snižuje pachovou zátěž vzdušniny vstupující do 2. stupně čištění - biofiltru.

2. stupeň - biofiltr

Předčištění metodou rozmlžování výrazně snižuje požadavek na velikost biofiltru. Biofiltr je konstruován jako kazetový, filtrační kazety s nenasákavou filtrační náplní jsou umístěny nad sebou na roznášecí vaně, ze které odtéká kondenzát do centrálního odvodu kondenzátu. Umístění kazet za uzavřenými vraty umožňuje jednoduchou manipulaci s kazetami při výměně filtrační náplně.

3. stupeň - dočištění

Vzdušnina vystupující z biofiltru prochází výstupní reakční komorou, ve které je obdobně jako u prvního stupně ošetřována metodou rozmlžování, tj. velmi jemnou mlhou s přídavkem příslušného koncentrátu, čímž dochází k další redukci pachové zátěže vystupující vzdušniny.


Kondenzát ze všech tří stupňů čištění je odváděn jednotným sběrným potrubím.

Čelní pohled na aktivní biofiltr
Čelní pohled na aktivní biofiltr