V Pelhřimově začala výstavba nové kompostárny

20.07.2012

V Pelhřimově začala výstavba nové kompostárny. Kompostárna by měla být hotová do konce října 2012, zkušební provoz je naplánován do konce listopadu letošního roku.

Objekt, který navazuje na současný areál Technických služeb města Pelhřimova, bude sestávat z nové ocelové haly se třemi aerobními fermentory EWA, okolních zpevněných vyspárovaných ploch a provozního objektu pro obsluhu. Zařízení umožní městu zpracovávat nejrůznější biologicky rozložitelné odpady včetně kalů z čistírny odpadních vod, odpadů z kuchyní, nerecyklovatelného papíru ze směsného komunálního odpadu a další.

Construction of a new composting plant in Pelhřimov has began
Construction of a new composting plant in Pelhřimov has began. Composting plant should be done at the end of October 2012, trial operation is planned till the end of November this year.

AGRO-EKO has supplied technological equipment: 3 aerobic fermentors EWA, belt conveyors etc. There will be treated biodegradable waste, including sludge, gastro waste and non-recyclable paper from municipal waste. 

Sídlo: AGRO-EKO spol. s r.o. Elektrárenská 66, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí, Česká republika
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!