Kapacitní zkoušky OZO Ostrava

30.01.2017

V roce 2017 proběhly kapacitní zkoušky EWA na městské kompostárně OZO Ostrava.

V roce 2017 probíhala na městské kompostárně OZO Ostrava 3-měsíční kapacitní zkouška EWA. Při průměrné hmotnosti zakládky 18,3 tuny by dosažená kapacita přesáhla s rezervou 500 tun zpracovaného odpadu za čtvrtletí. Kapacita aerobního fermentoru při celoročním provozu je ve výše uvedeném režimu 2000-2400 tun