První český stroj certifikovaný EU ETV v oblasti zpracování bioodpadu

07.07.2016

Aerobní fermentor EWA získal evropskou certifikaci pro zpracování vedlejších živočišných produktu podle nařízení EK 1069/2009. Ověření hygienizace a kapacity je uveřejněno na stránkách EU a jejím získáním je technologie AGRO-EKO zařazena do BAT. Blíže viz https://iet.jrc.ec.europa.eu/etv/ewa-fermenter