Obchodně-technická návštěva Thajska

21.06.2013

V první dekádě června 2013 uskutečnil ředitel společnosti AGRO-EKO Václav Holuša spolu s obchodním partnerem Jaroslavem Králem z firmy Solbien obchodně-technickou návštěvu Thajska, která byla zaměřena na technické dovybavení místních kompostáren a třídíren komunálního odpadu aerobními fermentory EWA. Už v červenci 2013 firma vyveze první technologii EWA do severní oblasti Thajska zvané Chiang Rai. V projekčním řešení je dalších 6 lokalit, kde se posuzují technické a ekonomické možnosti uplatnění EWA, nejen na výrobu kompostu a paliva, ale také na odstranění zápachu zpracovávaných bioodpadů.