EWA fermentor v Ostravě zprovozněn

19.12.2016

Zaškolením obsluhy ve dnech 14. - 16. 11. 2016 byl předán do užívání technologický soubor pro aerobní termofilní fermentaci. 

Zařízení společnosti INGEA recyklace, s.r.o. bude zpracovávat gastroodpady kompostárenskou technologií v souladu s podmínkami Nařízení 1069/2009 EP. Jedná se o prvé zařízení komerčního zaměření v kraji moravskoslezském.