Budoucnost je v environmentálních technologiích

20.10.2014

V 10. vydání odborného měsíčníku Odpadové fórum byl zveřejněn rozhovor s Ing. Evženem Ondráčkem, vedoucím inspekčního orgánu č. 4055 CEMC ETVCZ, který mimo jiné zmiňuje probíhající spolupráci se společností AGRO-EKO.

CEMC ETVCZ je akreditovaný odborný orgán, který je oprávněn udělovat mezinárodně uznávané certifikace. Jedná se o nezávislé expertní posouzení a ověřování prohlášení o výkonnosti technologie a jejím přínosu pro životní prostředí. Výsledkem procesu ověřování je ověřené prohlášení výrobce, protokol o ověření a logo evropského systému EU ETV, vše potřebné pro úspěšný marketing. Navíc se úspěšně ověřená technologie stává součástí evropské databáze inovativních technologií.