1. Světová vědecká konference PETrA 2011

20.05.2011

Společnost AGRO-EKO se zúčastnila první Světové vědecké konference PETrA 2011 (Pollution and Environment - Treatment of Air), která se uskutečnila v Praze ve dnech 17.-20. května 2011. Konferenci pořádala spol. ODOUR.s.r.o., ve spolupráci s Českou společnsotí chemického inženýrství (ČSCHI). Konference se konala pod záštitou Ministerstva životního prostředí a Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky a byla věnována problematice ochrany vnějšího ovzduší. Jejím cílem je soustředit experty z celého světa, aby představili poslední vědecké i praktické poznatky v dané problematice a současně si vyměnili zkušenosti ve snaze nacházet společné cesty ke spolupráci. Konference je určena vědeckým pracovníkům a širší odborné veřejnosti zabývající se předmětnou problematikou.

Aktivních prezentací se zúčastnily tyto země - Arménie, Belgie, Brazílie, Česká republika, Čína, Finsko, Holandsko, Itálie, Írán, Japonsko, Maďarsko, Mexiko, Německo, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Rusko, Slovensko, Srbsko, Španělsko, Švédsko, Velká Británie, Vietnam a USA. Celkem 26 zemí s 94 příspěvky.

1st Scientific Conference PETrA 2011 (Pollution and Environment - Treatment of Air)
1st Scientific Conference PETrA 2011 (Pollution and Environment - Treatment of Air), organized by Odour, Ltd with the cooperation of the Czech Society of Chemical Engineering (CSCHE) and the Czech-Arab Chamber of Commerce, took place in May 17th - 20th, Prague, Czech Republic. 

The event was held under the auspices of the Czech Ministry of the Environment, Czech Ministry of Industry and Trade and Association of Chemical Industry of the Czech Republic and was dedicated to the protection of the global climate. It aimed to focus experts from around the world on introducing the latest scientific and practical knowledge in the matter and to exchange experiences in an effort to find mutual ways to collaborate. The conference was intended for researchers and the wider public concerned about the given issue.

128 participants from 24 countries were present at the conference. List of participants is available here.

RNDr. Václav Holuša had presentation about active biofilter. For more information contact our sales department

Sídlo: AGRO-EKO spol. s r.o. Elektrárenská 66, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí, Česká republika
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!