Patenty a užitné vzory

Vynález, jenž je chráněn patentem č. zápisu 295922, s datem přihlášení 4.11.2004, s názvem "Způsob přeměny biodegradabilního hygienicky nestabilizovaného substrátu na hygienicky stabilizovaný výrobek", zapsaného v rejstříku patentů vedeném Úřadem průmyslového vlastnictví v Praze (dále jen Vynález chráněný patentem).

Vynález, názvu: "Zařízení pro odebírání spodní vrstvy zakládky, zejména tvořené sypkou vláknitou hmotou jenž je chráněn patentem uděleným dne 2.11.2015 k Přihlášce vynálezu PV 2007-253. 


Firma je držitelem:

  • Užitného vzoru PUV 2012-25897 z 12.4.2012 "Zařízení pro odebírání spodní vrstvy zakládky, zejména tvořené sypkou vláknitou hmotou"

  • Užitného vzoru PUV 2012-25895 z 12.4.2012 o názvu: "Korečkový dopravník pro přemisťování sypkých hmot, zejména vláknitých"

  • Užitného vzoru "Zařízení pro oddělování spodní vrstvy zakládky" ÚPV, č. 14978 ze dne 10.12.2004
  • Užitného vzoru "Reaktor pro řízenou aerobní fermentaci", ÚPV, č. 14979 ze dne 10.12.2004
  • Užitného vzoru "Zařízení pro přemístění substrátu" ÚPV, č. 14980 ze dne 10.12.2004
  • Užitného vzoru "Zařízení pro provzdušňování zakládky, zejména při fermentaci" ÚPV, č. 14981 ze dne 10.12.2004