Agro-EKO
DOMŮ / PRODUKTY / Aktivní biofiltr

Aktivní biofiltr


Aktivní biofiltr

Čelní pohled na aktivní biofiltr

Kazetový biofiltr

Strojovna biofiltru

Schéma aktivního biofiltru

Základním principem aktivního biofiltru je kombinace dvou metod redukce zápachu, a to biofiltrace a rozmlžování, tj. metody, při níž je zapáchající vzdušnina ošetřována velmi jemnou mlhou obohacenou o speciální koncentrát, který je schopen zapáchající složky ve vzduchu redukovat. Nejedná se o parfemaci nebo překrytí zápachu, ale o reakci, při které vzniká voda a biologicky rozložitelné, netoxické soli, neškodlivé pro životní prostředí. Použité koncentráty mají zdravotní atesty a jsou úspěšně využívány při obdobných aplikacích v zemích EU.

Proces čištění vzdušniny v námi vyvinutém zařízení je třístupňový s možností využití jednoho až tří stupňů v závislosti na intenzitě pachové zátěže čištěné vzdušniny.

1. stupeň – předčištění

  • Přiváděná vzdušnina prochází vstupní komorou naplněnou velmi jemnou mlhou vytvářenou vzduchovými rozprašovacími tryskami. Zde dochází k jejímu ochlazování, vymývání a kondenzaci, značná část pachových látek odchází v kondenzátu, což zásadním způsobem snižuje pachovou zátěž vzdušniny vstupující do 2. stupně čištění – biofiltru.

2. stupeň – biofiltr

  • Předčištění metodou rozmlžování výrazně snižuje požadavek na velikost biofiltru. Biofiltr je konstruován jako kazetový, filtrační kazety s nenasákavou filtrační náplní jsou umístěny nad sebou na roznášecí vaně, ze které odtéká kondenzát do centrálního odvodu kondenzátu. Umístění kazet za uzavřenými vraty umožňuje jednoduchou manipulaci s kazetami při výměně filtrační náplně.

3. stupeň – dočištění

  • Vzdušnina vystupující z biofiltru prochází výstupní reakční komorou, ve které je obdobně jako u prvního stupně ošetřována metodou rozmlžování, tj. velmi jemnou mlhou s přídavkem příslušného koncentrátu, čímž dochází k další redukci pachové zátěže vystupující vzdušniny.

Kondenzát ze všech tří stupňů čištění je odváděn jednotným sběrným potrubím.

Vyvinutý aktivní biofiltr je konstruován jako kompaktní zařízení, umístěné do ocelového rámu pro snadnou manipulaci a přepravu. Jako základní materiál pro konstrukci reakčních komor je vzhledem k vysoké chemické odolnosti použit polypropylén. Kazety biofiltru jsou z nerezové oceli.

Vlastní zařízení pro vysokotlaké rozmlžování tvoří řídící jednotka, dávkovací čerpadlo, provozní čerpadlo a zásobník vody, rozvody médií a rozmlžovací trysky (atomizéry).

Pro možnost regulace intenzity redukce zápachu je celé zařízení vybaveno řídící a regulační jednotkou, která umožňuje volit různé druhy provozu v závislosti na intenzitě vstupující pachové zátěže a požadovaném stupni její redukce.


Základní parametry:

množství vzdušniny: 1 000 m3/hod
vstupní teplota vzdušniny: 70°C
relativní vlhkost vzdušniny: 96%

 

Rozměry:

délka: 2 736 mm
šířka: 2 437 mm
výška: 2 591 mm


Agro-EKO