Agro-EKO
DOMŮ / O SPOLEČNOSTI AGRO-EKO

O společnosti


AGRO-EKO spol. s r.o. vznikla v roce 1992. Hlavním předmětem podnikání společnosti jsou především tyto oblasti:

1. Stavby, technologické dodávky a další služby v oblasti životního prostředí, kde se firma soustřeďuje na dodávky technologií pro zpracování biologicky rozložitelných odpadů a jeho následné využití.

Klíčovým technologickým prvkem je aerobní fermentor EWA (Ecological Waste Apparatus) pro řízenou termofilní aerobní fermentaci a doprovodná zařízení, jako například aktivní biofiltr. Fermentor EWA slouží k přeměně biodegradabilního hygienicky nestabilizovaného substrátu na hygienicky stabilizovaný výrobek. Unikátní způsob této přeměny je chráněn patentem č. 295922 (ÚPV Praha 2005). Fermentor EWA je certifikovaný Státní zkušebnou zemědělských, potravinářských a lesnických strojů, a.s. č. 14/2009. Firma se soustřeďuje na dodávky technologií zpracování BRO „na klíč". Výrobkem z těchto zpracovatelských linek je kompost pro agrotechnické využití (mulčkompost) nebo kompost pro energetické využití (biopalivo).

2. Zpracování projektových dokumentací a studií v oblasti životního prostředí, zejména pro technologie zpracování BRO (biologicky rozložitelný odpad). Hlavní specializací je zpracování technologické části projektové dokumentace všech stupňů /DÚR = Dokumentace k územnímu řízení, DSP = Dokumentace ke stavebnímu povolení a RDS = Realizační dokumentace stavby/.

3. Řešení programu vědy a výzkumu - v této oblasti firma úspěšně řeší programy vědy a výzkumu MPO ČR a MŽP ČR. Jedná se zejména o způsoby zpracování biologicky zpracovatelných odpadů na biopalivo a mulčkompost a vývoj a výrobu prototypů zařízení na jejich další využití. V této oblasti je firma držitelem patentu a řady užitných vzorů. Firma kontinuálně inovuje proces ekologického a ekonomického získávání kompostu, biopaliva, energie a biouhlu z biologicky rozložitelných odpadů.

Společnost AGRO-EKO si nechala zpracovat analýzu technologie řízené termofilní aerobní fermentace z hlediska vlivu na životní prostředí. Ze zpracovaného posouzení vyplývá, že technologie je zcela v souladu s BAT (Best Available Technique) a jedná se o technologii ekoinovativní, kterou lze provozovat s minimálními náklady na mnoha lokalitách (CENIA 2010).
Agro-EKO