Agro-EKO

Vítejte na webových stránkách AGRO-EKO spol. s r.o.

Hledáme distributory a obchodní zástupce

AGRO-EKO spol. s r.o. byla založena roku 1992. Hlavním předmětem podnikání společnosti jsou především tyto oblasti:

  • stavby, technologické dodávky a další služby v oblasti životního prostředí, kde se firma soustřeďuje na dodávky technologií pro zpracování biologicky rozložitelných odpadů a jeho následné využití
  • zpracování projektových dokumentací a studií v oblasti životního prostředí, zejména pro technologie zpracování BRO (biologicky rozložitelný odpad)
  • řešení programu vědy a výzkumu

více o společnostiAerobní fermentor EWA

Technologické zařízení pro zpracování biologicky rozložitelných odpadů, kalů z ČOV a ostatních bioodpadů pomocí řízené termofilní aerobní fermentace.

...více zde

Aktivní biofiltr

Kompaktní zařízení pro redukci zápachu pomocí kombinace metody biofiltrace a rozmlžování.

...více zde


Aktuality

První český stroj certifikovaný EU ETV v oblasti zpracování bioodpadu
Aerobní fermentor EWA získal evropskou certifikaci pro zpracování vedlejších živočišných produktu podle nařízení EK 1069/2009. Ověření hygienizace a kapacity je uveřejněno na stránkách EU a jejím získáním je technologie AGRO-EKO zařazena do BAT. Blíže viz http://iet.jrc.ec.europa.eu/etv/ewa-fermenter
7.7.2016


Elektřina a teplo z místních zdrojů biomasy a bioodpadů

Elektřina a teplo z místních zdrojů biomasy a bioodpadů
Ve čtvrtém vydání časopisu Energie 21 vyšel rozhovor s RNDr. Václavem Holušou (jednatelem společnosti AGRO-EKO) o využití biomasy a bioodpadů k výrobě elektřiny a tepla.
5.10.2015


První hodnocení ekoinovace české firmy ve finále

První hodnocení ekoinovace české firmy ve finále
AGRO-EKO je první vlaštovkou mezi českými firmami, které požádaly o úplné hodnocení svého produktu v rámci pilotního projektu Ověřování environmentálních technologií (EU ETV).
5.10.2015


AGRO-EKO se zúčastnilo veletrhu Envitech v Brně

AGRO-EKO se zúčastnilo veletrhu Envitech v Brně
AGRO-EKO se zúčastnilo veletrhu Envitech v Brně.
26.9.2015


AGRO-EKO zrealizovalo pilotní projekt v Maďarsku

AGRO-EKO zrealizovalo pilotní projekt v Maďarsku
V maďarském městě Keszthely byl uveden do provozu aerobní fermentor EWA, který zde bude sloužit pro přeměnu BRO na biopalivo.
30.5.2015


Další aktuality


Agro-EKO