Budoucnost je v environmentálních technologiích


První český stroj certifikovaný EU ETV v oblasti zpracování bioodpadu

Aerobní fermentor EWA získal evropskou certifikaci EU ETV (Environmental Technology Verification) pro zpracování vedlejších živočišných produktu podle nařízení EK 1069/2009 a jejím získáním je technologie AGRO-EKO zařazena do BAT(Best Available Technique). (CENIA 2010) .

Spolupráce na světové úrovni

Naši technologii na zpracování biologicky rozložitelných odpadů najdete téměř na celém světě. Pronikli jsme na trh v Evropě, Asii i na vzdálené ostrovy Tichého oceánu.

Například v Thajsku se soustředíme na zpracování vodních rostlin - hyacintů a podsítné frakce komunálního odpadu.

V Malajsii je našim záměrem zpracovávat odpad z palmy olejné na kompost nebo biopalivo.